Povratak

Biciklističko - pješačka staza Basilica

Staza Basilica je biciklističko – pješačka dionica na čijoj su trasi postavljeni edukativni panoi nastojeći valorizirati stazu Limes. Basilica vodi i uz važne povijesne lokalitete.

Staza Basilica biciklističko – pješačka je dionica koja u dužini od 19 kilometara nastoji valorizirati dio već postojeće staze Limes, dok cjelokupna staza je i gastro-edukativnog karaktera. Na cijeloj njezinoj dužini postavljeno je 11 edukativnih panoa, ali i 10 putokaza na glavnim punktovima staze. Staza se proteže od predjela Valalta, odnosno dolina Basìlica, uz šire područje Limskog kanala, Rovinjskog Sela, ispreplićući se s nekadašnjom željezničkom prugom Kanfanar-Rovinj. Staza Basilica prolazi i uz nekoliko značajnih povijesnih lokaliteta poput crkava Sv. Bartolomeja, Sv. Krištofora, Sv. Tome ili Sv. Prota, ali i uz napušteni rimski kamenolom. Duž trase koja je dijelom asfaltirana, a dijelom makadamski put, uređena su četiri odmorišta kod crkava Sv. Toma, Sv. Krištofora i Sv. Prota te kod vidikovca na Limskom kanalu. Krajolici oplemenjeni vinogradima, maslinicima i voćnjacima, kao i zaštićene prirodne ljepote i bogata vegetacija koja se proteže uz Limski kanal, daju stazi posebnu draž.