Povratak

Buje - Buie

Buje se ponose velikom crkvom sv. Servula iz kasnog baroka. Raskošno je opremljena kipovima, oltarima i slikama, dok su orgulje djelo majstora.

Adresa:

1. svibnja br. 2, HR-52460 Buje


(0)52 773-353 info@istria-buje-buie.com www.istria-buje-buie.com

Buje se ponose velikom crkvom sv. Servula iz kasnog baroka. Raskošno je opremljena kipovima, oltarima i slikama, dok su orgulje djelo majstora. Njen zvonik ujedno je  vidikovac, a stari trg na vrhu brežuljka čuva i patricijsku kuću iz 15. St. Nedaleko su i nizovi renesansnih i baroknih zgrada, ostaci venecijanskih kula i etnografski muzej na tri kata. Crkva Bl. Djevice Marije ima vlastiti zvonik i bogat interijer.