Povratak

Cava di Monfiorenzo

Cava di Monfiorenzo jedinstveni je primjer sedimentologije vapnenca, stoga je 1986. godine proglašen geološkim spomenikom prirode.

Kamenolom Fantazija poznat i pod imenom Cava di Monfiorenzo, nalazi se u blizini Rovinja i površine je četiri hektara. Od 1986. godine geološki je spomenik prirode zbog činjenice da lokalitet predstavlja jedinstveni primjer sedimentologije vapnenca, a jedan je od najvažnijih i najinteresantnijih kamenoloma svijeta.
Stijene iz kamenoloma Cava di Monfiorenzo služe za znanstveno objašnjenje postanka sličnih stijena u svijetu, jer one sadrže samo neke, a ne sve dokaze i pokazatelje takvog tipa postanka kao kamenolom pokraj Rovinja. Naime, tijekom mezozoika Istra je bila dio Jadranske karbonatne platforme gdje su se u plitkom i toplom moru taložile karbonatne stijene. Na prijelazu iz jure u kredu dolazi do globalnog sniženja morske razine te stoga na području platforme dolazi do isparavanja, stvaranja pukotina u talogu i do dolomitizacije vapnenaca.
U kamenolomu su vidljivi slojevi genetski različitih tipova dolomita s očuvanim detaljima teksture, koji ukazuju na procese djelatnosti modrozelenih algi, okamenjivanja šupljinica nastalih truljenjem algi, oscilacija morske razine, izmjenu plime i oseke, uzastopna vlaženja taloga morskom vodom i njegova isušivanja. Upravo je zbog toga Fantazija, odnosno Cava di Monfiorenzo, standard za sva ostala nalazišta stijena takvog tipa postanka.