Povratak

Crkva Sv. Andrije u Betigi

Kompleks crkve i samostana Sv. Andrije napušten je u 13. stoljeću, no do tada je stalno nadograđivan. Sačuvana je trolisna kapelica iz 5. stoljeća koju krasi višebojni mozaik.

Adresa:

Barbariga

Pogledaj na mapi

Betiga je naselje nedaleko Barbarige, a bila je gusto naseljena od antike pa sve do ranoga srednjeg vijeka, o čemu svjedoče brojni ostaci, a u okolici su i neistražene pretpovijesne gomile.
Svakako su najzanimljiviji arheološki obrisi samostana Svetog Andrije, samo kilometar zapadno od naselja, čiji je kompleks u potpunosti istražen. Sačuvana je trolisna kapela s početka 5. stoljeća koja je bila raščlanjena lezenama i gdje se još uvijek može vidjeti višebojni podni mozaik. Kapela već u prvoj polovici istoga stoljeća postaje oltarni prostor ugrađen u trobrodnu baziliku. Od bazilike je do danas sačuvan dio mozaika, dok se u drugoj polovici 5. stoljeća crkvi pridodaje i samostan čije su zgrade s tri strane okruživale vodospremu. No dogradnje se i dalje odvijaju pa dva stoljeća kasnije dodana je krstionica, a u 8. stoljeću i grobna kapela. Iz crkve Sv. Andrije očuvao se i dio predromaničkog kamenog namještaja iz 11. stoljeća. Kompleks crkve i samostana napušten je u 13. stoljeću i od tada polako propada.