Povratak

Crkva sv. Roka u Roču

U svetište sv. Roka ukrašena je dvostrukim slojem fresaka koje možemo povezati s krugom Ivana iz Kastva čiji se oslici nalaze diljem Istre.

U svetištu sv. Roka, crkvice izgrađene u srednjovjekovnom romaničkom slogu, sačuvana su dva sloja fresaka. Stariji, iz 14. st., samo se djelomično nazire, no i to je dovoljno da prepoznamo scene mučeništva sv. Petra i Pavla između kojih je prizor Čuda sv. Jakova. Nad njima se nalazi sloj fresaka koje možemo povezati s krugom Ivana iz Kastva, čije se freske nalaze i u Hrastovlju, Gradišču i Podpeči, ali i u Barbanu i Božjem polju. U donjem dijelu slike nalaze se arkade s nizom apostola, a u gornjem, oštećenijem, možemo naslutiti Krista u slavi. Scenu prepoznajemo po dvjema životinjama sa svicima, lavu i orlu, simbolima evanđelista Marka i Ivana, koji su u društvu vola (Luke) i anđela (Mateja) okruživali prijestolje na kojem je sjedio Krist. Freske su se datirale oko 1470. godine prije nego što je restauracijom otkriven glagoljski grafit koji je pomaknuo dataciju na sam kraj 15. st. Grafit je autograf Šimuna Grebla, poznatog ročkog popa glagoljaša, a glagoljski grafiti često se pojavljuju i na drugim istarskim fresakama, poput onih u Vižinadi.