Povratak

Dvojna vrata

Pula je bila opasana zidinama, a ulaz u grad bio je moguć kroz desetak vrata od kojih su danas vidljiva Dvojna vrata ili Porta Gemina, ali i dio nekadašnjeg bedema.

Adresa:

Carrarina 3

Pogledaj na mapi

Audio vodič:


Pula je tijekom povijesti bila opasana bedemima, od antike pa sve donedavno kada su srušeni zbog širenja gradske jezgre. Ulaz u grad bio je moguć kroz desetak vrata od kojih su danas vidljiva Dvojna vrata i dio bedema koji ih povezuje s trgom Giardini. Tijekom nemirnog srednjovjekovnog razdoblja, radi što bolje obrane grada, vrata su zatrpana zemljom, a tek su početkom 19. stoljeća iskopana i potom konzervirana.
Dvojna vrata, poznata i kao Porta Gemina, naziv su dobila zbog dva polukružna otvora koja su vodila u grad, a sagrađena su u razdoblju od 2. do 3. stoljeća na ostacima starijih gradskih vrata. Vrata su bila ukrašena trima polustupovima s kompozitnim kapitelima, dok ponad njih reljefni vijenac povezuje kompoziciju u harmoničnu cjelinu. Na lukovima su još uvijek vidljivi prorezi pomoću kojih su se vrata zatvarala i onemogućavala nepoželjnima ulaz u grad. 
Osim toga Dvojna vrata sadrže ploču s natpisom, s imenom Lucija Menacija Priska, gradskog vijećnika i senatora koji je osobno financirao gradnju jednog od gradskih vodovoda. Ploča izvorno nije pripadala spomeniku, već je ona pronađena pored njega, a Pietro Kandler ju je krajem 19. stoljeća dao ugraditi na njegov gornji središnji dio.
Prolaskom kroz Dvojna vrata ispred kojih su pronađeni i ostaci dijelom rekonstruiranog osmerokutnog mauzoleja iz 2., odnosno 3. stoljeća, danas se uspinjemo do Arheološkog muzeja, Kaštela i Malog rimskog kazališta.