Povratak

Fontana Da Ponte

Fontana Da Ponte mjesto je na kojem je završavao akvedukt koji je donosio vodu u Kopar, a današnji barokni izgled dobiva sredinom 17. stoljeća.

Adresa:

Prešernov trg

Pogledaj na mapi

Kako doći:

S Titova trga spustimo se po Čevljarskoj ulici. Prolaskom po manjem stepeništu skrenemo desno u Župančičevu ulicu. Pri kraju Župančičeve ulice na Prešernovu trgu pred sobom ćemo ugledati Da Pontejevu fontanu.

Na sjevernom djelu Prešernovog trga nalazi se lijepa fontana Da Ponte, spomenuta već 1423. godine. Trg na kojem se nalazi bio je glavna poveznica Kopra sa svojim zaleđem, kao i mjesto na kojem je završavao akvedukt koji je donosio vodu u grad iz obližnjih brda, a upravo je fontana Da Ponte bila njegova posljednja točka. Sadašnji barokni izgled dobila je 1666. godine kada ju je na novo dao sagraditi podestá Lorenzo Da Ponte po kojemu je dobila ime. 
Bazen fontane ima oktogonalni oblik iznad kojeg se izdiže luk s balustradom koji simbolizira most, a dodatno je dekoriran s četiri piramide svaka s kuglom na završetku. Na fontani nalaze se čak tri grba, od kojih je jedan od obitelji Da Ponte, na kojem se nalazio most (ponte) kao simbol obitelji. Sam izgled fontane Da Ponte, prema nekim stručnjacima, podsjeća na Ponte delle Guglie, mostu koji se nalazi u Veneciji. 
U podnožju luka isklesana su četiri mascherona prikazi koji predstavljaju vodena božanstava i istočnjačke likove. Iz njihovih ustiju vire metalne cijevi iz kojih curi voda u fontanu. Kako bi se onesposobio pristup životinja, odnosno stoke, fontani izgrađena je ograda koju su sačinjavalo 15 stupova ukrašenih s grbovima obitelji koje doprinijele izgradnji fontane. Osim grbova stupove su ukrašavale kugle, košare s voćem i borovi češeri, postavljeni na njihovom završecima.
Fontana je bila u upotrebi sve do 1898. godine, a prilikom njezine obnove 1990. pronađene su nekadašnje vodovodne cijevi koje su dovodile vodu u fontanu.