Povratak

Fontik u Buzetu

Fontik u gradu Buzetu izgrađen je 1534. godine, skroman je i bez ukrasa, a izvorno je služio za skladištenje žita.

Fontik u gradu Buzetu izgrađen je 1534. godine, skroman i bez ukrasa, a obnovljen je 1587. Izvorna uloga, u venecijansko doba, bila mu je skladište za žito, dok se danas koristi za društvena zbivanja, a za tu je svrhu obnovljen 1900. godine.