Sve kulturne znamenitosti

Svetvinčenat

Svetvinčenat planski je izgrađen renesansni grad s trgom kao središtem, a okružuje ga kaštel, crkva, loža te nizovi kuća.

Svetvinčenat je poznat po golemom kaštelu koji je još u 13. st. postojao kao utvrda, a 1485. je preuređen u renesansnom stilu. Glavni trg okružuje i jednobrodna župna crkva, loža te druge zgrade, a u njegovoj je sredini šterna. Crkva sv. Vincenta na groblju spominje se još 1178. i bogata je freskama. Gradić je ljeti domaćin međunarodnog festivala plesa i neverbalnog kazališta. U župnoj crkvi su izložene vrlo stare knjige i statut grada iz 1520.