Sve kulturne znamenitosti

Kanfanar

Razrušeni grad Dvigrad, legenda o gusarskom blagu i slikovite crkvice aduti su Kanfanara koji očaravaju.

Kanfanar i njegova okolica obiluju sakralnim spomenicima poput crkve Sv. Silvestra iz 13., Sv. Marije od Lakuća iz 14. ili Sv. Agate iz 10. stoljeća, no svakako najvažniji kulturni spomenik je srednjovjekovni grad Dvigrad, kojim dominiraju ostaci bazilike, a postoji i legenda o nepronađenom blagu britanskog gusara kapetana Morgana.