Povratak

Kazalište Giuseppe Tartini

Kazalište Giuseppe Tartini otvoreno je u ožujku 1910. godine, a njegova jednostavna vanjština odudara od bogato uređene i freskama oslikane unutrašnjosti.

Kazalište Giuseppe Tartini u Piranu otvoreno je u ožujku 1910. godine, kao općinsko kazalište. Iako mu je prvotno mjesto gradnje trebalo biti odmah do Komunalne palače, odnosno iza nje, pri provedbi projekta došlo je do promjene. Mjesto gdje je trebalo biti kazalište i danas je ostalo neizgrađeno te je sada trg. Kazalište Giuseppe Tartini djelo je arhitekata Gioachina Grassija i Giacoma Zamattija. Unutrašnjost je bogato uređena i oslikana freskama koje prikazuju grčke muze i floralne motive.