Povratak

Kuća Barocca

Sam naziv kuće, Kuća Barocca ukazuje na barokno uređenje iako je samo zdanje gotičkog porijekla.

Kuća Barocca još je jedno veličanstveno zdanje na trgu Tartini, a sam naziv kuće ukazuje na njezino stilsko uređenje. Raskošni arhitektonski elementi u suprotnosti su s jednostavnošću crkve Sv. Petra koja se nalazi u neposrednoj blizini. 
Glavno pročelje palače okrenuto je prema trgu cijelom svojom dužinom te iako je u barokno doba doživjela drastičnu obnovu, njezin je oblik gotičkog porijekla. Ipak fasadu ukrašavaju tipični barokno ukrašeni prozori na tri etaže, a u prizemlju je polukružna arkada koja je u ono vrijeme služila kao zaštita od nevremena.