Povratak

Mozaik kažnjavanja Dirke

Mozaik kažnjavanja Dirke pronađen je u blizini crkve Sv. Marije Formoze. Veličanstveni mozaik podijeljen je na dva dijela, a mitološka tema kažnjavanja Dirke iznimno je rijetka.

Adresa:

Ulica Benediktinske obatije 13

Pogledaj na mapi

Audio vodič:


Nakon bombardiranja Pule tijekom Drugog svjetskog rata, kada su se raščišćivale ruševine bombardiranja, otkriven je veličanstven mozaik koji prikazuje mitološku temu kažnjavanja Dirke. Pronađen je u blizini crkve Sv. Marije Formoze, kao dio okućnice u Ulici Sergijevaca, na dubini od oko dva metra. Mozaik je pokrivao pod u središnjoj prostoriji jedne rimske stambene kuće, a datira se u 2. ili 3. stoljeće.
Površina mozaika od čak 65 kvadratnih metara, sastavljena je od dva dijela s 40 polja koje okružuje meandrom ornamentiran obrub. Desni, manji dio podijeljen je na šesterokute omeđene dvobojnom pletenicom, unutar kojih su motivi faune i flore. Lijevi dio sastoji se od devet nejednakih pravokutnika u čijem je središtu najveće polje s prikazom dva mladića kako drže bika za rogove i žene koja se nalazi ispod njih. Na ostalim kvadratima prikazani su kompleksni geometrijski motivi sa životinjskim detaljima.
Središnji prikaz je mitološka tema kažnjavanja Dirke, koja je u umjetnosti rijetka, stoga ovaj mozaik predstavlja jedan je od najljepših antičkih mozaika na svijetu. Jedina dva do sada poznata prikaza su Farneški bik koji se čuva u Napulju te Dirka, poznata kao dio serije zidnih slika iz Vatikanskih muzeja.
Mit kaže da se Antiopa, Dirkina sestrična, zaljubila u Zeusa s kojim je začela i rodila blizance, Amfiona i Zeta. Dirka je zbog silne ljubomore zatvorila Antiopu u tamnicu, a sinove joj je prognala da lutaju šumom, sve dok se Zeus nije smilovao i poslao pastira za skrbnika. Nakon mnogo godina, tijekom Dionizijevih svečanosti, majka i sinovi su se sreli, a Dirka misleći da sinovi neće prepoznati Antiopu, naređuje im da dovedu bika i svežu majku kako bi je životinja rastrgala. Zeus preko pastira obavještava mladiće da je riječ o njihovoj majci te oni mijenjaju mišljenje, vežući Dirku umjesto Antiope. Pulski mozaik uprizoruje upravo trenutak kada Amfion i Zet dovode bika pred svezanu Dirku.
Konzerviran i restauriran, ostavljen je na istome mjestu gdje se može vidjeti i danas.