Povratak

Palača Bembo

Palača Bembo dovršena je 1728. godine za kapetana Vicenza Bemba čiji se grb i danas nalazi na pročelju zgrade.

Adresa:


Audio vodič:


Grad Buzet u 18. stoljeću intenzivnije oblikuje gradsko tkivo, kada prevladava klasicistička struja venecijanskoga baroka. Upravo u to vrijeme nastaje i palača Bembo dovršena 1728. godine, na čijem je pročelju grb kapetana Vicenza Bemba.