Povratak

Palača Carli

Još jedan u nizu prekrasnih baroknih spomenika je i palača Carli koja u prizemlju ima zanimljive ovalne prozore, dok se gotičko porijeklo palače očituje u nepravilnom tlocrtu.

Adresa:

Pogledaj na mapi

Audio vodič:


Kako doći:

S Titova trga se spustimo u Čevljarsku ulicu. Prolaskom po manjem stepeništu skrenemo desno u Župančičevu ulicu. S lijeve strane možemo odmah opaziti palaču Carli.

Po koparskom grofu i enciklopedistu Gian Rinaldu Carliju nazvana je jedna od najvažnijih baroknih spomenika, palača Carli. Pročelje kao i unutrašnji raspored prostorija tipičnih su baroknih struktura te kao i kod mnogih drugih koparskih zgrada i pročelje palače Carli ima u prizemlju polukružni portal na čijem se vrhu nalazi reljefno izvedena glava muškarca. Ponad portala je ponovno trifora i balkon s kamenom balustradom. No pročelje se ističe zbog malih obrubljenih ovalnih prozora na mezaninu koji se inače ne viđaju na koparskim baroknim palačama. I fasada unutrašnjeg dvorišta je bogato je arhitektonski dekorirana, a sačuvan je i gotički bunar iz 1418. godine.
Ipak palača ima gotičko porijeklo, na što ukazuje nepravilan tlocrt kao i krutost same građevine čija fasada, iako barokna, šturije je dekorirana od ostalih onodobnih. U blizini se nalazila i crkva Sv. Klementa, kojoj je danas pozicija nepoznata, a palača Carli je izvorno pripadala bratovštini Sv. Klementa. U baroku biva restaurirana i tada poprima današnji oblik, dok obitelj Carli  u njoj obitava u 18. stoljeću.