Povratak

Pretorova palača u Piranu

Pretorova palača nastala je na ostacima nekadašnjeg fontika, a danas je ona sjedište suda u Piranu.

Adresa:

Tartinijev trg 1

Pogledaj na mapi
+386 (05) 671 17 00 Urad.Ojpir@sodisce.si http://www.sodisce.si/okrapi

Pretorova palača u Piranu, danas je sjedište suda, a izgrađena je u toskanskom stilu na ostacima nekadašnjeg fontika, odnosno spremišta za žito, iz 1301. godine. Gradnja palače povjerena je arhitektima Giuseppeu Mosu i Enricu Nordiju, a njezina je obnova dobro posvjedočena zahvaljujući brojnim grbovima i natpisima na sjevernom pročelju.