Povratak

Rotonda Karmelske Matere Bojže

Rotonda Karmelske Matere Bojže prvobitno je bila krstionica, a u 14. stoljeću slika se freska Krista Pantokratora na svodu rotonde.

Adresa:

Pogledaj na mapi

Audio vodič:


Kako doći:

Crkva se nalazi u središtu starogradske jezgre Kopra. S Titova trga krenemo u smjeru Trubarjeve ulice između lođe i katedrale. Rotunda se nalazi uz samu katedralu Marijina uznesenja.

Napomena:

Crkva je stalno otvorena.

Rotonda Karmelske Matere Bojže prvotno je bila krstionica koparske stolne crkve, a sagrađena je u 12. ili 13. stoljeću. Već početkom 14. stoljeća biva preuređena, kada je i naslikana freska. Rotonda je u 18. stoljeću barokizirana te je potom 1935. godine obnovljena prema nacrtima arhitekta Ferdinanda i ponovno restaurirana 2005.
Na svodu rotonde Krist Pantokrator u zelenoj halji i ogrnut smeđim plaštem prikazan je frontalno kako sjedi na dugi, čija je pozadina zelenkaste boje i urešena zlatnim zvijezdama. Desna ruka je položaju u blagoslova, a u lijevoj drži knjigu otvorenu na stranicama: Ego sum lux mundi (Ja sam svjetlo svijeta). Slikarska izvedba Kristovog lika, iako ima bizantinske crte lica, razlikuje od tadašnjega stila bizantinskog kulturnog kruga pa i od bizantinske tradicije koja je bila uvriježena u Veneciji 14. stoljeća, a postoje i neke sličnosti s predgiottovskim načinom slikanja iz kasnog 13. stoljeća. Tip Pantokratora ima pak poveznicu u riminskom slikarstvu, primjerice sa slikarijama u samostanu Pamposa (Pietra da Rimini, 1318 godina). Koparski Pantokrator ipak prije svega ukazuje na bliskost s bizantinskim slikarstvom.