Povratak

Župnikova kuća u Humu

Župnikova kuća najambicioznije je arhitektonsko zdanje u najmanjem gradu na svijetu, Humu.

Adresa:

Pogledaj na mapi

Audio vodič:


Za minijaturni Hum  govori se da je najmanji grad na svijetu, a zapravo je poluurbano naselje. Osim župnikove kuće, niti jedna profana građevina ne pokazuje ambicioznije arhitektonsko oblikovanje.