Nazaj

Aleja glagoljašev

Aleja glagoljašev se nahaja na cesti od Roča do Huma in je najpomembnejši spomenik, ki je posvečen glagoljaštvu. Narejenih je 11 zasebnih spomenikov, ki pričajo o književnosti v glagoljici.

Naslov:

Poglej na mapi

Avdio vodič:


Aleja glagoljašev je najpomembnejši spomenik glagoljašem in glagoljici in se razteza ob cesti od Roča do Huma. Aleja je projekt čakavskega sabora. Njen idejni začetnik je bil Zvane Črnja, osmislili pa so jo profesor Josip Bratulić in kipar Želimir Janeš. Nastajala je od leta 1977 do leta 1985 in govori o središčih hrvaške srednjeveške glagoljaške književnosti na področju Istre. Napotuje na slovanske korenine ter tukajšnjo pismenost in njeno kontinuiranost od 9. stoletja do danes. Na cesti se nahaja 11 posameznih spomenikov. Prvi, ki se nahaja pod Ročem je steber čakavskega sabora, skulptura v oblik glagoljaške črke S, ki simbolizira prvo slovansko pismo in začetke slovanske pismenosti. Nato se na levi in desni strani ob cesti, vse do humskih mestnih vrat, niza preostalih deset spomenikov, Miza Cirila in Metoda, Zasedanje Klimenta Ohridskega, Glagoljaški lapidarij, Klanec hrvaškega Lucidara, Razgledna točka Grgurja Ninskega, Vzpon Istrskega razvoda, Zid hrvaških protestantov in heretikov, Počivališče Žakna Jurija, Spomenik odporu in svobodi ter Vrata Huma.