Nazaj

Betiga

Betiga je bila gosto naseljena od antike do zgodnjega srednjega veka. V rimskem obdobju je zgrajeno še nekaj podeželskih vil in zgodnjekrščanska cerkev Sv. Agneza.

Naslov:

Poglej na mapi

Avdio vodič:


Kje se nahaja:

Betiga, naselje na Vodnjanštini, 20 km severozahodo od Pulja in 1 km severovzhodno od turističnega naselja Barbariga.

Betiga je naselje, ki se nahaja en kilometer severovzhodno od turističnega naselja Barbarige in je skoraj pripojeno Peroju. Bila je gosto naseljena od antike pa vse do zgodnjega srednjega veka, o čemur pričajo številni ostanki. V okolici pa se nahajajo še številne neraziskane prazgodovinski ostanki. Rimsko naselje Betiga je nastajalo je od 1. do 5. Stoletja. V tem obdobju je zgrajenih nekaj podeželskih vila. V mestu so tudi ostanki zgodnjekrščanske cerkve Svete Neže. Najzanimivejši so arheološki obrisi samostana Svetega Andreja, ki se nahaja en kilometer zahodno od naselja. Kompleks je v celoti raziskan. Jedro je trilistna kapela z začetka 5. stoletja, kjer je ohranjen večbarvni talni mozaik. Kapela v prvi polovici istega stoletja postaje oltarni prostor, ki je vgrajen v triladijsko baziliko, ki ima v srednji ladji ohranjen del enakega mozaika. V drugi polovici 5. stoletja je ob cerkvi dograjen samostan, dva stoletja kasneje krstilnica, v 8. stoletju pa tudi grobna kapela. Kompleks je zapuščen v 13. stoletju in od takrat počasi propada.