Nazaj

Cava di Monfiorenzo

Cava di Monfiorenzo je edinstven primer sedimentacije apnenca, zato je leta 1986 razglašen za naravni geološki spomenik.

Kamnolom Fantazija je znan tudi pod imenom Cava di Monfiorenzo in se nahaja v bližini Rovinja. Nahaja se na štirih hektarjih. Zaradi dejstva, da lokacija predstavlja edinstven primer sedimentacije apnenca, je od leta 1986 geološki spomenik narave. Je tudi eden od najpomembnejših in najzanimivejših kamnolomov na svetu. Stene iz kamnoloma Cava di Monfiorenzo služijo za znanstveno razlago nastanka podobnih sten na svetu, ki imajo samo nekatere in ne vse dokaze in pokazatelje takšnega tipa postanka, kot navedeni kamnolom pri Rovinju. V času mezozoika je bila Istra del Jadranske karbonatne platforme, kjer so se v plitkem in toplem morju nalagale karbonatne stene. Na prehodu iz jure v kredo prihaja do globalnega znižanja morskega gladine in zato na področju platforme prihaja do isparavanja, nastajanja razpok v talogu in do dolomitizacije apnenca. V kamnolomu so vidni sloji genetsko različnih tipov dolomitov, z ohranjenimi detajli teksture, ki kažejo na procese delovanja modrozelenih algi, okamenjivanja votlin, ki so nastale zaradi gnitja algi, oscilacije morskega gladine, menjavo plime in oseke, vlaženja usedlin z morsko vodom in njegova izsuševanja. Ravno zaradi tega je Fantazija, oziroma Cava di Monfiorenzo, standard za sva ostala nahajališča sten takšnega tipa.