Nazaj

Cerkev Sv. Helene, Podpeč

V cerkvi Sv. Helene se lahko vidi prizor svetnice, ki je v srednjem veku redek primer v cerkveni umetnosti.

Naslov:

Poglej na mapi

Avdio vodič:


Kje se nahaja:

Na stari cesti Koper, Črni Kal, nekaj kilometrov pred Črnim kalom, v Krnici, je cesta za Predlok, Brezovico in Podpeč. Z avtomobilom se odpravimo iz Kopra po regionalni cesti do Bertokov. Pri prvem krožišču zavijemo levo,na naslednjem krožišču pa desno. I

Opomba:

Ključ cerkve se nahaja pri hišnima številkama 8 in 26.

Cerkev Sv. Helene v Podpeči je v svojem jedru še srednjeveška, čeprav je prezbiterij nastal leta 1640, ladja pa je baročna. Ohranjeni ostanki fresk so zaradi izgradnje železniške proge leta 1966 bile snete. Del fresk so hranili v koprskem muzeju in del v ljubljanskem, pred kratkim pa sta oba dela vrnjena na prvotno mesto. V Sv. Heleni srečamo delavnico Janeza iz Kastva. Njegova dela so najdena tudi v cerkvi v Hrastovljah in Božjem polju. Ohranjeni fragmenti pričajo, da je zgornji del na severni steni bil posvečen kristološkemu ciklu. Na zgornjem delu južne stene se nahaja cikel prizorov iz legende o zaščitnici cerkve, Sv. Heleni, kar predstavlja redkost. Iz kristološkega cikla so ohranjeni fragmenti Križanja in Poklona sv. treh kraljev, ki so pravtako nenavadni. Na borduri med prizoroma je leta 1489 vrisana apsida, ki je do danes zbledela. V nišah pod temi prizori se nahajajo svetnice, ki imajo značilno fizionomijo, katerih dvojčic bomo našli v Hrastovljah in Božjem polju. Glede na to, da so grafični listi nemških in nizozemskih mojstrov tedaj služili kot predloge in bili obvezen inventar vsake poznogotske slikarske delavnice, ne preseneča, da so podpeške slike narejene po teh vzorih.