Nazaj

Cerkev Sv. Marije

Fresko cikel v cerkvi Sv. Marije slika več mojstrov, med katerimi so najbolj znani Klerigin iz Kopra in Pisani Mojster.

Naslov:

Poglej na mapi

Avdio vodič:


Kje se nahaja:

Cerkev Sv. Marije se nahaja sto metrov pod mestom.

Opomba:

Cerkev ni odprta, razen v času službi svete maše

Cerkev sv. Marije se nahaja pod Oprtaljem, ob cesti, ki vodi do Zrenja, Šterne in Buj. Stoji v senci cipres, ki so posajene pred njo. Zgrajena je v 15. stoletju. Cerkev je poslikavalo več mojstrov. Na slavoloku se je slikar podpisal in datiral sliko. Gre za Klerigina iz Kopra, ki je leta 1471 naslikal Oznanjenje, pod katerim so na vsaki strani trije svetniki. Kompozicija Oznanjenja je okvirjena z arhitekturnimi elementi: dva kanelirana stebra s korintskimi kapiteli nosita arhitrav okrašen z antikizirano vitico. Angel v svetli obleki na levi strani loka kleči pred visokim zidom, za katerim se dvigajo krošnje dreves. Marija kleči z rokami prekrižanimi na prsih, pred visokim stojalom s knjigo, izza postelje s baldahinom. Jasna risba, poudarjena uporaba antikizirajočih motivov in poskus iluzionističnega prikazovanja kot izrazna sredstva renesanse govorijo o modernim tokovih, ki so vplivali na Klerigina. Ostali slikarji kažejo nemediteranske, severnjaške vplive. Na južni steni, ob svetišču, je prikazan cikel Marijinega življenja, ki ga avtor ustvarja v duhu mehke gotike. Nasproti njega je med dvema bordurama akantovih vitic šest prizorov naslikanih v Knitterungstilu. V zgornjem registru je Devica Marija na prestolu obdana z angeli, ob straneh pa sta upodobljena sv. Rok in sv. Boštjan. V spodnjem registru v sredini sv. Jurij ubija zmaja, ob staneh pa sta sv. Kristofor in Peter. Pod nogami sv. Kristofora je Meluzina, dvorepa sirena s krono na glavi. Ob sv. Petru je donator – poljedelec (ob njem je srp), ki je imel dovolj denarja, da naroči ta prizor. Preostale freske v cerkvici Sv. Marije pripadajo kristološkemu ciklu, ki ima 24 prizorov, pripisan pa je t.i. Pisanemu Mojstru, ki poenostavlja podalpske slikarske tokove.