Nazaj

Cerkev Sv. Roka v Roču

Svetišče Sv. Roka je okrašeno z dvemi plastmi fresk, ki jih lahko povežemo s krogom Ivana iz Kastva, čigave poslikave se nahajajo po celotni Istri.

V svetišču in cerkvici Sv. Roka, zgrajeni v srednjeveškem romanskem slogu, sta ohranjeni dve plasti fresk. Starejša iz 14. st. je le deloma vidna, a to zadostuje, da prepoznamo prizore mučeništva sv. Petra in Pavla, med katerima se nahaja prizor Čudež sv. Jakoba. Nad njimi se nahaja plast fresk, ki jih lahko povežemo s krogom Ivana iz Kastva, katere freske se nahajajo tudi v Hrastovljah, Gradišču in Podpeči ter tudi v Barbanu in Božjem polju. V spodnjem delu slike se nahajajo arkade z apostoli, v zgornjem, poškodovanem, pa lahko zaznamo Kristusa v slavi. Prizor prepoznamo po dveh živalih z zvitki, levu in orlu, simbolih evangelistov Marka in Janeza, ki sta v družbi vola (Luke) in angela (Mateja) obkrožala prestol, na katerem je sedel Kristus. Pred restavracijo so freske bile datirane v leto 1470, odkritje glagoljaškega grafita pa je datacijo pomaknilo na konec 15. st. Grafit je podpis Šimuna Grebla, znanega ročkega popa glagoljaša. Glagoljaški grafiti pa se pogosto nahajajo tudi na drugih istrskih freskah, tudi v Vižinadi.