Nazaj

Dvoranske bazilike v Nezakciju

V Nezakciju je razen prazgodovinskih in rimskih ostankov ohranjen tudi zgodnjekrščanski kompleks dveh bazilik iz 5. stoletja.

Naslov:

Nezakcij

Poglej na mapi

V Nezakciju je poleg prazgodovinskih in rimskih ostankov ohranjen tudi zgodnjekrščanski kompleks iz 5. stoletja, ki se nahaja na severovzhodnem delu naselbine. Glede na to, da je to zadnji sloj, je dobro ohranjen in konzerviran, kjer so danes vidne še dvojne bazilike. Glavni vhod v kompleks je bil s foruma. Vstopalo se je v narteks, dolg hodnik, ki je bil vhod v obe cerkvi in v pomožne prostore. Dvojne bazilike so bile različne velikosti. Obe sta imeli vrisane apside. Severna bazilika je bila manjša in starejša, zunanji robovi so bili okrepljeni s pilastri in okrašeni s plitkimi lizenami, ki so razen na vzdolžnih zidovih, uokvirjale tudi vhodna vrata. Ob apsidi se je nahajala svečeniška klop. V svetišču so najdeni ostanki povišanega podija, talni mozaik ter prazna škatla za relikvije. Ob severni steni glavnega prostora so se nahajale tri sobe, ki so služile kot katekumenej (za pripravo krsta), krstilnica in konfirmatorij (za potrditev sakramenta). Krstilnica je štirikotne oblike in je povezana z obema sobama, ne pa s cerkvijo. Ob južni steni so ravno tako tri sobe, dve pripadata grobnim kapelam, a tretji je dijakonikon, mesto za shranjevanje cerkvenih predmetov. Južna, večja bazilika, je prav tako kot severna, imela svečeniško klop v apsidi. Apsida je pomaknjena proti jugu tako, da glavni vhod in apsida nista več na isti osi. Stene so pri vhodu na zahodni strani bile razčlenjene z lizenami in pilastri. Severna stena pa je bila zaprta s številnimi pomožnimi prostori. Zdi se, da je bila bazilika triladijska ali pa je bila tako pregrajena. Domneva se, da je bila večja cerkev posvečena Sv. Mariji in se je koristila za vsakodnevne obrede, manjša cerkev pa je služila za zbiranje klera in za pokrstitev vernikov ter posvečena Sv. Tomu Apostolu. Dvojne bazilike imajo sledove namernega uničenja in požiganja. Glede na to, da ni sledov pleterske ornamentike, ki je značilna za starejše obdobje so datirane v začetek 7. stoletja.