Nazaj

Kastel v Roču

Od mesta v Roču se je do danes ohranil le stolp, v naselju pa so vidne renesančna hiša in mestna loža. Roč je od 13. stoletja vplivno središče glagoljaške književnosti.

Naslov:

Poglej na mapi

Avdio vodič:


Kje se nahaja:

Leži na griču jugovzhodno od Buzeta, ob državni cesti (D44) Buzet Lupoglav.

Roč ima podobno zgodovino kot Hum, kar nas tudi glede na njuno bližino ne preseneča. Številne arheološke najdbe iz rimskega časa pričajo o dokaj živi antiki na tem področju. Mesto doživi razcvet v srednjem veku. Kot Ruz se ga omenja v listini s katero leta 1064 kralj Henrik IV. daruje Roč markgrofu Odolricusu, leta 1102 pa se mesto omenja kot Ronz. Med 12. in 15. stoletjem Roč doživi gradbeni vzpon. Kastel, od katerega je danes ohranjen le stolp, se je nahajal na severozahodnem delu naselja, znotraj današnjega obzidja. Obzidje so leta 1421 naredili Benečani, samo devet let kasneje, ko so isti porušili, da bi osvojili mesto. Obnovili so celotno naselje, prvenstveno zaradi njegovega strateškega položaja in zaradi vse večje turške nevarnosti. V središču naselja izstopa renesančna hiša iz leta 1475 in mestna loža, ki je nastala v 18. stoletju. Roč je od 13. stoletja vplivno središče glagoljaške književnosti, kjer delujejo znani glagoljaši Šimun Grebel, Juri Žakan in Janez Benčić. V mestu se hrani Breviar Vida Omišljanina in Misal Bartola Krbavca. Ohranjene so tudi zbirke Ročki pergamenti, administrativna korespondenca od 16 do 18. stoletja in Ročki misal iz 15. stoletja, ki je danes v Kopenhagnu.