Nazaj

Labinske šterne

Pot Labinskih štern (vodnjaki) vodi ob vodnjakih, cisternah za zbiranje deževnice, ob izvirih Vrućka, Blažićevo, ob izviru v Negrijevi jami ter številnimi vodnjaki.

Voda je bila vedno eden od najvažnejših pogojev za življenje in tako so nekoč izviri, vodnjaki in šterne bili bilo vsakega mesta ter tako tudi mesta Labin. Prav zaradi tega je v Labinu mogoče videti izvire vode in šterne, ki so jih dali zgraditi bogate plemiške družine. Pot Labinskih štern obsega izvire Vrućka, Blažićevo in izvir v Negrijevi jami. Dalje vodi pot do štern v mestu, do šterne družine Negri v Palači Negri, šterne v ulici Giuseppine Martinuzzi, šterne v dvorišču palače Scampicchio, šterne na terasi ateljeja slikarja Vinka Šaina in šterne na platoju v ulici Paola Sfecija. Pot Labinskih štern poteka tudi ob vodnjaku na sprehajališču Sv. Marko, ki je narejena leta 1937, ko je do mesta privedena tudi vodovodna mreža. Preden je prišla vodovodna mreža, se je voda nosila iz izvirov. Kdor je imel možnost je gradil šterne, velike rezervoarje za zbiranje deževnice, ki so največkrat bile privilegij bogatih. Hiše na vasi so imele svoj kalić, oziroma mlako, z obdelanim kamenjem na katerem se je prtila brenta. Že stari običaj kaže kako pomembni so bili izviri vode, saj so ob porokah neveste prišle z brento do izvira, kjer ji jo je priča pomagal napolniti, svatje pa so v karnico metali denar za blagostanje v zakonu.