Nazaj

Palača Scampicchio

Gotsko-renesančna palača Scampicchio je pripadala istoimenski družini, ki je zgradila palačo v 15. stoletju. S papeževo odobritvijo je s svojim zasebnim vhodom palačo pripojila s cerkvijo.

Naslov:

Poglej na mapi

Avdio vodič:


Staromestno jedro Labina je znano po srednjeveških palačah, ki so se začele graditi z vzponom Beneške republike. Ena od najbolj znanih je gotsko-renesančna palača Scampicchio iz 15. stoletja, ki je pripadala ugledni istoimenski plemiški družini. Palača je zgrajena zraven župnijske cerkve. Na fasadi je še danes viden družinski grb, ki ima v sredini ptičje krilo in nogo. Ko so leta 1582 podarili del svoje zemlje cerkvi, za njeno razširitev, papež Urban VIII. dovoli družini Scampicchio, da palačo poveže s cerkvijo, oziroma jim omogoči, da si zgradijo svoj lasten prehod. Prehod je viden še danes in je eden od najbolj fotografiranih motiv v mestu Labinu. Družina Scampicchio je po poreklu iz Reke. Kmalu, ko so se doselili v Labin jim je zaupano čuvanje mestnega arhiva, ki so ga hranili v svoji palači. Antonio Scampicchio je bil župan Labina in poslanec v Istrskem saboru, ukvarjal pa se je tudi z geologijo in arheologijo. V palači je z zbirko geoloških posebnosti istrskega kraja naredil prvo muzejsko zbirku v Istri. V družini so do leta 1920, dokler se niso izselili v Italijo, bili številni intelektualci in labinski župani. Družinski arhiv se hrani v Državnem arhivu v Reki.