Nazaj

Rimski raster ulic

Današnji Poreč, nekdanji Parentium, je kot večina antičnih rimskih mest imel pravilen, ortogonalni raster ulic, ki se je v Poreču ohranil vse do danes.

Naslov:

Poglej na mapi

Avdio vodič:

052 / 451 293 info@to-porec.com
Vsa planirana rimska mesta so imela pravilne ortogonalne rastere ulic, oziroma vse ulice so se sekale pod pravim kotom in tvorile bloke pravokotnega tlorisa. Poreč, antično Parentium, je ohranil svoj antični raster ulic. Glavna ulica Dekumanova je nekdanja glavna rimska ulica Decumanus Maximus. Glavna poprečna ulica se je imenovala Cardo Maximus, analogno temu pa so se vse ostale ulice imenovale karde in dekume. V Poreču so dekume tiste, ki gredo vzdolž polotoka v smeri vzhod zahod, ulice v smeri sever-jug pa so karde. Takšen razpored ulic se je raztezal tudi na zemljišča okoli mesta, ki so mu pripadala in tvorila mestni ager. Razpored obeh raster bi se naj pokrival, ampak ker se Poreč nahaja na polotoku je to lahko le delno izvedlo.