Nazaj

Sv. Marija Formoza

Bazilika Sv. Marije Formoze datira v 6. stoletje in je izjemno pomemben zgodnjekrščanski spomenik. Do danes se je na žalost ohranila le južna kapela, ki ima tloris v obliki grškega križa.

Naslov:

Flaciusova ulica

Poglej na mapi

Avdio vodič:


Sv. Marija Formoza se nahaja na jugu staromestnega jedra in je ena od najznačilnejših zgodnjekrščanskih spomenikov bizantinske umetnosti in arhitekture v Istri in na Hrvaškem. Bazilika je datirana v 6. stoletje, zgraditi jo je dal ravenski nadškof Maksiminija, po rodu iz okolice Rovinja. Razen Sv. Marije Formoze je dal zgraditi tudi San Vitale in San Appolinare in Classe, oboje v Raveni. Zelo velika triladijska bazilika je bila razdeljena na tri ladje s stebri, ki so bili povezani z loki. Notranji ritem se je ponavljal na zunanji strani po zaslugi perimetralnih zidov, razčlenitve oken in lizen s slepimi loki. Svetišče se je zaključilo s tremi poligonalnimi apsidami, ob njem so bile dve stranski kapeli. Do danes se je v celosti ohranila samo južna kapela, medtem, ko je severna z večjim delom vklopljena v sosednje stavbe. Severna stena bazilike je danes vidna samo kot ogradni zid sosednjega vrta. Kapela ima tloris v obliki grškega križa, pri čemer se en krak konča s polkrožno apsido, osrednji del, ki je mesto križanja dveh krakov, pa je višji od ostalega. Pokrit je s štiristropno streho, preostali pa imajo dvostropne strehe. Zunanji videz je enostaven, okrašen z plitkimi lizenami, slepimi loki in polkrožnimi okni. Dolgo let je bila zapuščena. Uničena je v požaru, ki je izbruhnil leta 1241, v času beneškega osvajanja Pulja. Velik del njenega inventarja je odnesen v Benetke, kjer je uporabljen za gradnjo Knjižnice Svetega Marka ali Sale delle quattro porte Duždeve palače. Bazilika s konca 16. stoletja je v ruševinskem stanju.