Nazaj

Utrdba Kubed

Kubed je imel pomembno vojaško vlogo. Tudi po izgubi prvotne vojaške funkcije ni bil zapuščen, temveč so se znotraj obzidja gradile hiše in cerkev, ki so se ohranile vse do 18. stoletja.

Naslov:

Poglej na mapi

Avdio vodič:


Kje se nahaja:

Z avtomobilom se odpravimo iz Kopra po regionalni cesti do Bertokov. Pri prvem krožišču zavijemo levo, na naslednjem krožišču pa desno. Iz Bertokov tako nadaljujemo pot proti italijanski meji. Na velikem krožišču pri Dekanih zavijemo levo v smeri Dekanov.

Kralj Henrik IV. omenja Kubed v listini freisinškemu škofu leta 1067 in za razliko od ostalih utrdb-kastelov, je njegovo obzidje še ob koncu 18. stoletja varovalo hiše. Utrdba Kubed je imela vojaški pomen in je služila kot zaledje ostalim utrdbam v bližini meje. V utrdbi je bila nastanjena kmečka vojaška posadka vse do konca Uskoške vojne. Prvi podatki o kastelu segajo v obdobje prve avstrijsko-beneške vojne, ko je v njem bil nastanjen zapovednik Civrano in njegovi plačanci. V tej vojni je bila utrdba poškodovana, za njeno obnovo pa se je v drugi polovici 15. stoletja še posebej zavzel Anton Serena. Potem so kastel, ki je imel pomembno strateško točko kontinuirano obnavljali. Obzidje je bilo dobro ohranjeno še dolgo po končani Uskoški vojni. Danes je ohranjen velik del obzidja in obrambni stolp, ki je bil prezidan v zvonik. V 17. stoletju, ko se je vojska umaknila in kastel začne izgubljati svoj vojaško funkcijo, je znotraj njega bila zgrajena cerkev. Znotraj se je začela tudi gradnja hiš, ki so se z eno steno naslanjale na obstoječe obzidje. Na ta način se je kastel tudi ohranil, kar je redka usoda številnih utrdb.