Nazaj

Vojaška bolnišnica

Vojaška bolnica v Pulju je zgrajena leta 1861 v času Avstro-Ogrske monarhije in je primer historicistične gradnje s tlorisom v obliki črke U.

Naslov:

Alda Negrija 9

Poglej na mapi

Vojaška bolnišnica v Pulju, znana tudi kot Mornariška bolnišnica, je zgrajena leta 1861 za potrebe avstro-ogrske vojne mornarice. Službeno ime bolnišnice je bilo K. u. k. Marinespital in Pola. Prvenstveno je bila namenjena za skrb mornarjev, pripadnikov kopenskih vojnih enot, regrutov ter udeležencev Mornariške strojniške šole ter drugih vojnih inštitucij. Delo je nadzoroval tehnični kapetan Viktor Damaševski, ki je obenem tudi projektiral bolnišnico. Vojaška bolnišnica je imela okrog 500 formacijskih postelj in je lahko nudila medicinsko pomoč 5 do 10 tisočim ljudem. Bolnišnica je v času razburkane zgodovine, kot so se menjale oblasti, menjavala tudi ime. Po prvi svetovni vojni jo je prevzela italijanska Kraljevska mornarica in jo preimenovala v Ospedale Regio Marina. Po drugi svetovni vojni je preurejena v Vojaško bolnišnico za potrebe Jugoslovanske narodne armade, služila pa je tudi za potrebe civilnega prebivalstva in vojnih upokojencev. Čeprav se je razmišljalo o njeni ukinitvi, je bila v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja obnovljena in modernizirana ter je leta 1981 dobila podobo sodobne bolnišnice. Vojaška bolnišnica v Pulju je primer historicistične gradnje, ki je nastala v času Avstro-Ogrske monarhije. Tloris je v obliki črke U in njeni zaključki so blago izbočeni. Izbočen je tudi osrednji del glavnega pročelja, s katerim je naglašena simetričnost stavbe. Glavni vhod je polkrožne oblike, glavna os na prvem nadstropju pa je dodatno naglašena z balkonom, triforo in s polkrožnim zaključkom, ki se nahaja na drugem nadstropju. Ostale odprtine zunanjega pročelja so bifore. Notranje pročelje je enostavnejše in okna so enostavne pravokotne oblike.