Nazaj

Župnijska hiša v Poreču

Romanske bifore, ki krasijo prvo nadstropje Župnijske hiše v Poreču so uporabljene s starejše stavbe. Stavba pripada eni od redkih ohranjenih profanih stavb.

Naslov:

Eufrazijeva 22

Poglej na mapi

Avdio vodič:

+385 (0)52 451784
Župnijska hiša oziroma romanska kanonika, v kateri še danes živi poreški župnik, je ena od redko ohranjenih profanih romanskih arhitektur. Zgrajena je leta 1251, kar priča napis na fasadi. Dvonadstropna stavba je zgrajena od pravilno izklesanih kamnitih blokov. Na glavnem pročelju se levo in desno od glavnega vhodnega portala nizajo okna. V pritličju so manjša pravokotna okna, ki so postavljena malo višje. Prvo nadstropje krasi vrsta romanskih bifor. Posamezni arhitekturni elementi so vzeti iz neke starejše stavbe. To so stebriči in kapiteli bifor, ki izhajajo iz 6. stoletja ter tri male niše okrog glavnega portala, v katerih je naknadno vklesana omenjena letnica dokončanja gradnje.