Ciljevi

Opći ciljevi projekta REVITAS II:

  • Zaustaviti propadanje istarskog zaleđa očuvanjem i promocijom kulturne baštine i poticanjem razvoja integriranih turističkih proizvoda;
  • Oblikovanje prekogranične turističke destinacije te poticanje održivog razvoja turizma u istarskom zaleđu na temelju kulturnog i prirodnog bogastva područja;
  • Povezivanje i osposobljavanje ponuditelja turističkih proizvoda i usluga u svrhu smanjivanja razvojnog raskoraka između razvijenog obalnog i nerazvijenog unutranjeg dijela Istre i preusmjeravanjem turista iz obalnog dijela u unutrašnjost Istre;
  • Poticanje i promoviranje tradicionalih uzanci, običaja i zanata u svrhu zaustavljanja iseljavanja stanovnika iz nerazvijenog dijela u unutrašnjost Istre i povećanje prepoznatljivosti unutrašnjosti Istre.