Brošure

Odtis časa

Odtis časa

Čarobna, magična, pravljična … so le nekateri pridevniki, s katerimi Istro opisujejo v številnih knjižnih izdajah in ustnem izročilu.

Urbana zgodovinska središča

Urbana zgodovinska središča

Vsa zgodovinska mestna jedra v notranjosti Istre so odraz izrazite kontinuitete naseljenosti, ker so nastala na podlagi predzgodovinskih naselbin, kastelov ali gradišč.

Pisana sled istrskih fresk

Pisana sled istrskih fresk

Da bi bolje razumeli srednjeveške freske, je potrebna priprava: naučiti se nekaj o zgodovini Istre, osvojiti osnovno terminologijo umetnostne zgodovine in osnove ikonografije ter spoznati tehnologijo izdelave stenskih slikarij.

Istrska stavbna dediščina beneškega obdobja

Istrska stavbna dediščina beneškega obdobja

Istrska umetniška dediščina je v veliki meri zaznamovana z beneško kulturo, čeprav Benetke niso nikoli zavzele vse Istre. Mesta v zahodni Istri so postala del Beneške republike v drugi polovici 13. stoletja, Pulj v začetku 14. stoletja, medtem ko sta bila Labin in Plomin vključena v Republiko šele leta 1420.

Istrske freske

Istrske freske

Osuplja velika količina ohranjenega stenskega slikarstva na relativno majhnem prostoru, kot je Istra.

Istrski gradovi

Istrski gradovi

Istrski srednji vek je v arhitekturi zaznamovan s kašteli (lat. castrum, vojaško naselje rimske vojske, utrjeno s stolpi in obzidjem).

Istrski arheološki parki - pot bogov

Istrski arheološki parki - pot bogov

Materialni ostanki civilizacij, ki so se v preteklosti menjavale na istrskih tleh, tu in tam še vedno prihajajo na plan, včasih pričakovano in včasih nenadoma izpod plasti zemlje.