Nazaj

Cerkev Sv. Trojice v Hrastovlju

Notranjost cerkev v Sv. Trojici hrani cikel izjemnih fresk iz obdobja poznega srednjega veka in renesanse, ki so tudi najbolj znani cikel v slovenskem delu Istre.

Naslov:

Poglej na mapi

Avdio vodič:

+ 386 31 432 231

Kje se nahaja:

Na stari cesti Koper Črni Kal, nekaj kilometrov pred Črnim Kalom, v Krnici, je cesta za Predlok, Brezovico, Podpeč in Hrastovlje ali Koper, Dekani, Rižana, Hrastovlje. Z avtomobilom se odpravimo iz Kopra po regionalni cesti do Bertokov. Pri prvem krožišču

Opomba:

Obisk znotraj obzidja in cerkve je možen ob najavi pri gospi Rozani Rihter, T. + 386 31 432 231

Cerkev Sv. Trojice se nahaja na vzpetini nad naseljem, znotraj obzidja, posvečena pa je leta 1475. Je triladijska renesančna cerkev s poligonalnim prezbiterijem in zvonikom, ki je dozidan na pročelju. Ladje so razdeljene z dvema vrstama stebrov, ki so banjasto obokane. Med tremi apsidami je le osrednja poligonalna in vidna z zunanje strani. Severna in južna pa imata vrisane apside. V notranjosti cerkve je ohranjen cikel izjemnih fresk iz poznega srednjega veka in renesanse v Istri, ki je najbolj znan v slovenskem delu Istre. Zagotovo vemo, da je cikel naslikal Janez iz Kastva, saj se je ohranil tudi njegov podpis. Na oboku srednje apside se nahaja Prestol milosti, pod njim so apostoli pod arkado. Nenavaden ikonografski prizor zajema severno apsido, kjer so upodobljeni sveti trije kralji na prestolu, zraven njih pa stojita sveti Kozma in Damjan. Pod prizorom je podpis Janeza iz Kastva (Johannes de Castua) in letnica 1490, ko jih je naslikal. Na mestu južne apside, nad vrati, nas gledajo zaščitniki pred kugo sv. Rok, Boštjan in Fabijan. Del stene osrednje ladje krasi Marijino kronanje, levo in desno pa je Oznanjenje Mariji. Na oboku srednje ladje so prizori Stvarjenja sveta, ki so nastali po vzoru bakrorezov nizozemskega grafičarja Mojstra z zavitki, povezani pa so s freskami v Pazinu. Na stranskih obokih južne ladje so naslikani mesci od januarja do julija, na severni ladji pa od avgusta do decembra ter upodobitev leta (Annus), časa (Tempus) in Sv.Hieronima. Vzdolž cele severne stene poteka dolga kolona Pohoda in Poklona treh kraljev. Na zahodni strani je Oprostitev od Heroda. Cikel kristusovega trpljenja pokriva zahodno steno in del južne stene, kjer je v spodnjem delu obsežen Mrtvaški ples.