O projektu

Nadgradnja revitalizacije istarskog zaleđa i turizma u istarskom zaleđu prekogranični projekt sufinanciran kroz OP IPA Slovenija Hrvatska 2007-2013 program u sveukupnom iznosu od 843.058,49 EUR. Partneri projekta REVITAS II su: Općina Koper (vodeći partner), Istarska županija, Turistička zajednica Istarske županije, Grad Buzet, Grad Vodnjan, Općina Izola, Općina Piran.

Partneri projekta REVITAS II su: Grad Kopar (vodeći partner), Istarska županija, Turistička zajednica Istarske županije, Grad Buzet, Grad Vodnjan, Općina Izola i Općina Piran. Projekt REVITAS II temelji se na nastavku i nadgradnji aktivnosti projekta REVITAS i u tom smislu nadovezuje se na stare aktivnosti i njihov nastavak, uz naglasak na inovativnosti kako u aktivnostima tako i u primjeni najsuvremenije informatičke tehnologije pri oblikovanju prekogranične turističke destinacije Istre.
Projektom će se osnažiti već stvorena, kroz projekt REVITAS, mreža info centara i to otvaranjem Kuće fresaka u Draguću, iskustvenih turističkih centara u Vodnjanu i Buzetu, prostora za promociju tradicionalnih obrta u Buzetu, gradnjom istarske kažete u Piranu. Održavat će se zajedničke prekogranične edukacije i kulturne razmjene po svim partnerskim područjima s temom tradicionalne gradnje, fresko slikarstva, sajmova starih obrta; što će dodatno doprinijeti razvoju ljudskih resursa pograničnog područja i razmjeni iskustava o razvojnim potencijalima slovenske i hrvatske Istre. Osmislit će se mobilna aplikacija koja će prezentirati fotografijama, tekstovima i audio zapisima preko 100 lokaliteta po Istri. Ponovno će se otisnuti materijali projekta REVITAS i digitalizirati te će se aplikativno oblikovati tradicionalni istarski suvenir. Sve projektne aktivnosti doprinijet će stvaranju prepoznatljive zajedničke destinacije Istre, prekograničnih turističkih itinerera i ruta, te prepoznatljivog istarskog identiteta (bez obzira na državne granice) temeljenog na zajedničkoj povijesti, uz uvažavanje lokalnih specifičnosti, jačajući svijest lokalnog stanovništva o vrijednosti i jedinstvenosti teritorija unutrašnje Istre. Projekt će omogućiti protok turista iz urbanih područja u ruralna (Info centri) putem okolišu prihvatljivih oblika prijevoza (biciklističke i pješačke staze), održivo razvijajući prekograničnu destinaciju, a istovremeno će omogućiti putem suvremene informatičke tehnologije (info točke, mobilne aplikacije za android i iphone) jednostavan pristup podacima o lokalitetu uz uvid u digitalnu multimedijalnu ponudu cijele destinacije Istre. Na taj način, kroz povećanu integriranu prekograničnu ponudu utjecat će se na produžetak turističke sezone i gospodarstvo pograničnog područja čija je glavna djelatnost turizam. Navedenom će posebno doprinijeti snažna medijska promocija i širenje svijesti o projektnim rezultatima te izrada tradicionalnih istarskih suvenira na temu istarskih fresaka.