Aktivnosti

S projektom se bo okrepila, skozi REVITAS projekt, že ustvarjena mreža info centrov in to z otvoritvijo hiše fresk v Draguću, izkustveno turističnega centra v Vodnjanu, multimedijskega - izkustvenega centra za promocijo tradicionalnih obrti v Buzetu, z gradnjo istrske kažete v Izoli, odkupom in obnovo dela Bržanove domačije v Smokvici, ki je izjemen primer istrske ruralne arhitekture; vzpostavil se bo razstavni prostor etnografske dediščine, označile se bodo pešpoti, postavile info točke ter info kioski, ki bodo usmerjali turiste v notranjost Istre;  izvajale se bodo skupne čezmejne edukacije in izmenjave po vseh partnerskih področjih na temo tradicionalne gradnje, fresko slikarstva, sejmov starih obrti, kar bo dodatno prispevalo k razvoju ljudskih resursov čezmejnega področja in izmenjavi izkustev o razvojnih potencialih Slovenske in Hrvaške Istre. Osmislila se bo mobilna aplikacija, ki bo s fotografijami, teksti in avdio zapisi predstavljala več kot 100 lokacij po Istri, internet stran www.istria-culture.com, ponovno se bodo tiskali materiali REVITAS projekta, ki se bodo digitalizirali ter se bodo aplikativno oblikovali tradicionalni istrski suvenirji.