Povezave

Europska Komisija

Europska Komisija
http://ec.europa.eu/

Europska Unija
http://europa.eu/

Europska služba vanjskih poslova
http://www.eeas.europa.eu/index_en.htm

Europska komisija za razvoj i suradnju EuropeAid
http://ec.europa.eu/europeaid/what/index_en.htm

Europska komisija - Humanitarna pomoć i civilna zaštita
http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Europska komisija za trgovinu
http://ec.europa.eu/trade/

Europska komisija za proširenje
http://ec.europa.eu/enlargement/

Europska komisja - Ekonomski i financijski poslovi
http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm

Europska komisija - Izvršna agencija za obrazovne, audiovizualne i kulturne politike
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

Europska komisija za kulturu
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc411_en.htm


Nacionalni i regionalni linkovi

Istarska županija
www.istra-istria.hr

Grad Kopar
www.koper.si

Općina Piran
www.piran.si

Općina Izola
www.izola.si

Zavod za zaštitu kulturne baštine Slovenije - ispostava Piran
www.zvkds.si

Turistička zajednica Istarske županije
www.istra.hr

Grad Buzet
www.buzet.hr

Grad Poreč
www.porec.hr

Općina Svetvinčenat
www.svetvincenat.hr

Grad Vodnjan
www.vodnjan.hr

Instrument predpristupne pomoći SI-HR
http://www.si-hr.eu/

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
http://www.mrrsvg.hr/

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske Unije
http://www.strategija.hr/

Vlada Republike Hrvatske
http://www.vlada.hr/

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
http://www.safu.hr/

Vlada Republike Slovenije
http://www.gov.si/

Služba Vlade Republike Slovenije za lokalnu samoupravu i regionalnu politiku
http://www.svlr.gov.si/

Strukturni fondovi EU-a u Sloveniji
http://www.euskladi.si/forum/

Delegacija EU u Republici Hrvatskoj
http://www.delhrv.ec.europa.eu/?lang=hr

Povijesni muzej Istre
http://www.pmi.hr/

Arheološki muzej Istre
http://www.mdc.hr/pula/index.html

Etnografski muzej Istre
http://www.emi.hr/intro.php

Hrvatska kulturna baština
http://www.kultura.hr/

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
http://www.min-kulture.hr/


Turističke zajednice

Turistička zajednica grada Buje
www.tzg-buje.hr

Turistička zajednica Labin-Rabac
www.rabac-labin.com

Turistička zajednica grada Novigrada
www.istra.com/novigrad/

Turistička zajednica grada Pazina
www.tzpazin.hr

Turistička zajednica grada Poreča
www.istra.com/porec/

Turistička zajednica grada Pule
www.pulainfo.hr

Turistička zajednica grada Rovinja
www.tzgrovinj.hr

Turistička zajednica grada Umaga
www.istra.com/umag/