Cilji

  • Zaustavitev degradacije istrskega podeželja z ohranjanjem in promocijo kulturne dediščine in spodbujanje razvoja integriranih turističnih proizvodov;
  • Oblikovanje čezmejne turistične destinacije ter spodbujanje trajnostnega razvoja turizma na istrskem podeželju na kulturnem in naravnem bogastvu tega področja;
  • Povezovanje in usposabljanje ponudnikov turističnih proizvodov in storitev z namenom zmanjševanja razkoraka med razvitim obalnim delom in nerazvito notranjostjo Istre ter preusmerjanje turistov iz obalnega dela v notranjost Istre;
  • Spodbujanje in promoviranje tradicionalnih uzanc, običajev in obrti z namenom zaustavitve izseljevanja prebivalcev iz nerazvitega dela notranje Istre ter povečanje prepoznavnosti notranjosti Istre.